Staff

  • Principle Investigators

tjhuang YHTian-Sketch
Wen Gao Tiejun Huang Yonghong Tian
weizeng                mypic
Wei Zeng Yaowei Wang

Members


  • Pos-Doc Fellows

           Zhaohui Yu                                Wenyao Wang                           David Weng       
  • Ph.D Students

Siwei Dong Yemin Shi Peiyin Xing
Yixiong Zou Yuanyuan Yang (Visiting) Ling Ding
Mengting Guo Yang Yue Yichen Zhang
Yifan Xiong  Lantian Xue  Yajing Zheng 
Jianing Li  Yijun Zhang   
  • Master Students

Liuyuan He Zhichao Bi Jia Li (Female)
Yiqian Chang Li Ma Lu Pang
Shiwen Li Limeng Qiao Yu Su
Sheng Li Zongxian Li   Lihui Su
Quan Zhang  YiHua Fu Lechun Zhang
 Zhaoyi Yan  
  • Intern students

Gan Hei Feifei Ding Yunpeng Zhai
Xuebo Shan Zhixuan Li

Past Members

  • Past Pos-Doc Fellows

2014: Jia Li, Luntian Mou
2017: Dawei Liang
  • Past Ph.D Students

2010: Jia Li, Yuanning Li
2011: Jingjing Yang
2014: Xianguo Zhang
2017: Peixi Peng, Shu Fang
  • Past Master Students

2007: Kai Song, Chong Huang
2008: Ting Liu, Zheng Huang
2009: Zhi Zhou
2010: Rong Yang
2011: Guochen Jia, Zhipeng Hu, Jun Fan, Yali Cao
2012: Menglin Jiang, Mingchao Geng, Shumin Han, Min Wang
2013: Xiaoyu Fang, Teng Xu, Chaoran Gu, Ziwei Xia
2014: Mengren Qian, Long Zhao, Peiyin Xing, Haocheng Wen, Jiaqiu Chen
2015: Lan Wei, Wei Chen, Jilong Zheng
2016: Zhengying Chen, Hongye Liu, Shaoge Guo, Xiao Ma, Hongyu Li, Bo Xu
2017: Ke Yan, Mengyue Geng, Jiaying Yan, Yumei Zhang, Qiang Xie
2018: Zhichao Bi, Shaoge Guo, Yumei Zhang, Shiwen Li